Musikterapi har visat sig vara till nytta för personer med minnesproblem. En form av minnesstörningar är demens som leder till kommunikationssvårigheter och isolering. Källa: http://www.todaysgeriatricmedicine.com

Erfarenheten inom äldreomsorg har visat hur Taikofon® lugnar ner och stöder kommunikationen med känslan av ljud från välkända låtar.

HILKKA, 74 år. God motorisk kräver medvetenhet av den egna kroppen. Kroppskänslan kan försvagas av olika orsaker, bland annat på grund av störningar i hjärnans blodcirkulation. Taikofon används inom rehabilitering för människor med förlamning i ena kroppshalvan eller annars nedsatt kroppskänsla. Taikofonen omvandlar musikens ljudvågor till vibrationer, som känns i hela kroppen och det hjälper Hilkka att bättre känna sin egen kropp. Hilkka älskar att läsa men ögonen tröttnar ofta. Då kan hon med hjälp av Taikofon fördjupa sig i ljudböckernas och den klassiska musikens underbara värld.

Genom den multisensoriska upplevelsen Taikofon® är nyttigt för personer med hörselnedsättning. Förlusten av hörsel ljudet är avslutat med hela kroppen lyssnande och hudkänsla.