Mervi Heinaro, VD
Tel: +358 40 553 1000, mervi@flexound.com

                                                                     Heli-Anne Rupponen, Team Leader                                                                 Tel:+358 40 589 2704, heli-anne@flexound.com

Minna Tammiruusu, Försäljning och marknadsföring
Tel: +358 400 969 069, minna@flexound.com

Mirja Linjama, Ergoterapeut – sakkunnig
Tel: +358 40 512 4118, mirja@flexound.com

Işıl Gülmüş, Produktion och anskaffningar
Tel: +358 50 433 4962, isil@flexound.com

Tommi Immonen, Produktion och anskaffningar 
Tel: +358 40 715 7785, tommi@flexound.com

Jukka Linjama, Produktutveckling och forskning
Tel; 358 40 512 4119, jukka@flexound.com