Genom förbättrat kroppsmedvetande Taikofon® minskar ångest, överaktivitet och stöder fokusering på uppgiften. Du kan vila på den mjuka och kramgoda Taikofon® och kommunicera med det.

RONJA, 5 år är ljudöverkänslig och väldigt rädd för hundar. Ronja får också talterapi där terapeuten använder Taikofon som ljudkälla vid talövningarna, vilket hjälper Ronja att känna och höra ljud via olika sinnen. Mamma har hemma, enligt terapeutens råd, stegvis ökat Ronjas tolerans för hundljud med hjälp av Taikofon. Småningom har Ronja själv bett om vov-vov-ljud av sin mamma. Taikofon är mjuk och säker och träningen ser ut att minska Ronjas rädsla för hundar.

ELLEN, 7-årig autistisk flicka, har svårt att komma igång. Kroppen och sinnet är som i en annan värld och det verkar som om Ellen inte noterar andra människor. Ljudet och upplevelsen som kommer från Taikofon® känns både på ytan av huden och på en djupare nivå. Detta väcker Ellens uppmärksamhet och hennes ansikte återspeglar känslor av förvåning, glädje och nyfikenhet. Hennes aktivitetsnivå stiger och terapeuten når henne bättre, vilket underlättar interaktiviteten i terapisituationen. Olika djurläten fungerar bäst för att fånga upp Ellens uppmärksamhet. Taikofon® aktiverar samarbetet med terapeuten och Ellen har också lärt sig att välja och uttrycka sina ljudönske

ANTTI, 15 år, är hyperaktiv och har svårt att koncentrera sig på sin uppgift vid bordet. Tankarna svävar och omgivningens visuella stimulans för uppmärksamheten åt annat håll. Med Taikofonens hjälp kan Antti fokusera på sin uppgift: Taikofon® används antingen som arbetsunderlag eller som ryggstöd för Antti, beroende på uppgiften. Anttis uppmärksamhet styrs med hjälp av Taikofonens musik- och ljudupplevelse. Under långa bilresor håller Antti Taikofon® i sin famn – favoritbandets basvibrationer lugnar Antti och underlättar resandet för hela familjen.